Aktuality

Polygon Velké Poříčí

Dne 10.10.2016 naše jednotka, kterou tvořili Pavel Macháně , Jan Domáň, Marcel Kočí, Karel Čapek a Jiří Jirásek, navštívila polygon v areálu HZS ve Velkém Poříčí. Zde si vyzkoušela, v rámci výcviku s dýchací technikou, průzkum neznámého terénu, pomoc parťákovi ve stísněných prostorech a orientaci ve tmě. Dále si vyzkoušeli přibližnou dobu výdrže zásoby vzduchu při zátěži. Všichni zúčastnění se shodli na tom, že to bylo náročné a že bude potřeba tento výcvik opakovat častěji, aby dokázali lepe dýchat a hospodařit se vzduchem.

Žernovské hry mladých hasičů

Dne 24.9.2016 se na Žernově uskutečnily Žernovské hry mladých hasičů. Klání se zúčastnilo 5 družstev mladších a 9 družstev starších. Všem děkujeme za účast a doufáme že si soutěž užili. Výsledky:https://goo.gl/535ch5 Fotky:http://mhnachod.rajce.idnes.cz/Zernovske_hry_MH_2016

Taktické cvičení okrsku Č. Kostelec

Dne 19.9.2016 se konalo taktické cvičení okrsku Červený Kostelec na Bohdašíně. Za SDH Žernov se účastnilo celkem 5 členů. Hlavními tématy bylo zabránění úniku nebezpečných látek, opakování nejčastěji používaných uzlů a úvazů, seznámení s různými komunikačními prostředky a zopakování zásad při jejich používání a první pomoc při popálení kyselinami či zásadami.

Pro názornější ukázku zabránění úniku nebezpečných látek byli pozváni i profesionální hasiči, kteří používanou techniku a taktiku přímo předvedli.

Na závěr proběhla ještě praktická ukázka smotaní hadice tak, aby ji nebylo nutno během zásahu rozvinovat, což se hodí zejména při postupu do budov se zavodněným proudem

Školení KPR

V průběhu letních měsíců se naše jednotka zúčastnila školení první pomoci na téma „resuscitace dětí a dospělých“.

Školení proběhlo ve třech termínech. První termín začal teorií a následovala cvičná resuscitace na figuríně se zpětnou vazbou. Poté byl k resuscitaci použit i automatizovaný defibrilátor (AED). Členové spolupracovali ve tříčlenném týmu, kde jeden prováděl hrudní masáž, druhý zajišťoval dýchání a třetí pracoval s defibrilátorem. Na konci se každý tým dozvěděl úspěšnost provedené resuscitace na základě elektronické kontroly.

Zde je potřeba zdůraznit, že se téměř všechny týmy dostaly k hodnotě převyšující 90 %

Poslední termín došlo i na resuscitaci dětí a novorozenců. Ti jsou nejvíce ohroženi dušením, ke kterému může dojít při tonutí nebo vdechnutí cizího     tělesa.

Po tomto nácviku si každý uvědomil, jak je důležitá kvalita prováděného oživování do příjezdu posádky ZZS, a vyzkoušel si i obsluhu dnes rozšířeného AED

Za tuto zkušenost musíme poděkovat školiteli panu Tomáši Ježkovi, který svým  vstřícným přístupem a dodáním pomůcek zajistil vysokou úroveň školení.

Žernovské hry mladých hasičů

Dovolujeme si vás pozvat na Žernovské hry mladých hasičů  které se konají v sobotu 24.9.2016 na hřišti u místní sokolovny.

 

Více článků...

Tísňové linky

150 - HASIČI
155 - ZÁCHRANKA
158 - POLICIE ČR
156 - Městská Policie
112 - Tísňové volání

Vyhledávání

Počasí

Počasí