Aktuality

Žernovské hry mladých hasičů 2017

Dne 23. září jsme uspořádali již VII. ročník soutěže nazvané "Žernovské hry mladých hasičů", která je zařazena do seriálu závodů o "Pohár starosty OSH Náchod". Naše žernovská soutež se skládá ze třech disciplín. První dvě, požární útok a štafeta dvojic jsou kolektivní a součet jejich výsledků určí vítěze Žernovských her MH. Třetí disciplína, svinování hadic na čas, je individuální. Mladí Žernováci se účastnili soutěže pouze ve starší kategorii, mladší byla bez naší účasti. Fotografie ze soutěže naleznete ZDE.

Výsledky kategorie starších:

Požární útok - 1. Žernov, 2. Nahořany, 3. Lhota za Č. Kostelcem, 4. Horní Radechová, 5. Brzice

Štafeta dvojic - 1. Lhota za Č. Kostelcem, 2. Suchý Důl, 3. Velichovky, 4. Nahořany, 5. Žernov, 6. Nový Hrádek, 7. Mezilesí

CELKOVÉ POŘADÍ: 1. Lhota za Č. Kostelcem, 2. Žernov, 3. Nahořany, 4. Suchý Důl, 5. Velichovky, 6. Mezilesí, 7. Nový Hrádek

 

Ve svinování hadic starších se Miky Hruša umístil na krásném druhém místě!

 

Všem dětem děkujeme za účast, reprezentaci našeho sboru a blahopřejeme k dosaženým výsledkům!

 

Nábor mladých hasičů

SDH Žernov pořádá nábor a rádi by jsme rozšířili řady našich mladých hasičů. Leták s více informacemi naleznete zde

Okrskové cvičení JSDH

Dne 18. září se naše jednotka, v počtu osmi jejich členů, zúčastnila "Taktického cvičení jednotek požární ochrany obcí", pořádaného okrskem Červený Kostelec, do kterého SDH Žernov spadá. Cvičení se konalo za dobrého počasí na hrázi rybníka Špinka. Dle předchozí domluvy mělo každé z předepsaných témat svou praktickou ukázku jedním z družstev přítomných JSDH. Fotografie ze cvičení naleznete ZDE.

Témata civčení, předepsaná Radou velitelů OSH Náchod, byla následující:

1. Vytvoření vhodného čerpacího stanoviště, zajištění stroje a savic při čerpání vody z přírodního zdroje, vytvoření dopravního vedení od stroje po CAS.

2. Vytvoření hadicového vedení 2x „B“, rozdělovač, dále dva proudy „C“ o min počtu 2 hadice na každý proud. Provedení tlakové zkoušky stroje a hadicového vedení.

3. Prověření čerpání vody pomocí ejektoru.

4. Nácvik likvidace úniku hořlavé kapaliny pomocí improvizovaných norných stěn.

5. Nácvik transportu raněného s podezřením na poranění páteře.

"Hasičský prase"

V posledních dvou letech se počet hasiči pořádaných brigád a společenských a sportovních akcí téměř zdvojnásobil. To by nebylo možné bez účasti našich členů, ale ani bez podpory nehasičské části Žernováků, kteří nám pomáhají ne jen aktivní účastí a pomocí, ale mnohdy i materiálně. Právě pro všechny tyto naše členy a podporovatele jsme se rozhodli uspořádat, jako poděkování, "malou" opékačku. Původně skutečně myšleno "malou" akci, pro členy SDH a pár podporovatelů, ale postupně jsme zjistili, že pomocníků našeho sboru je mnohem více a seznam pozvaných se neustále rozrůstal až na konečný počet 125 pozvaných hostů, včetně delegace bratrů hasičů z Červené Hory a hasičského starosty okrsku Červený Kostelec. Už v průběhu akce se ukázalo, že i přes poctivou přípravu jsme na některé podporovatele zapomněli, což je nám líto a příště to napravíme.

Akce "Hasičský Prase" proběhla v pátek 15. 7. pod pergolou u sokolovny. Velice nás potěšila účast více jak stovky Žernováků a dalších hostů.  Podle ohlasu byli všichni s naším nápadem spokojeni. Drobný nedostatek v podobě zkaženého piva v prvním naraženém sudu  (nikoliv však prošlého, jak jsme několikrát zaslechli) jsme rychle vyřešili a tak se za večer vypily dva sudy Žernovské 600 a snědlo 140 porcí výborného vepřového na lorně. Fotky z akce naleznete ZDE.

Celou akci jsme zpestřili Přeborem SDH Žernov ve střelbě ze vzduchovky. O účast byla mela, takže se střílelo téměř nepřetržitě od začátku akce až do setmění a zúčastnilo se jí přes padesát ostrostřelců. Střelba na 10 m probíhala nejprve zkušebním nástřelem na 3 dřevěné špalíky a následně na 5 ran do terče. Celkový maximálně možný nástřel byl 50 bodů. Nejlepších výsledků a přeborníky SDH Žernov se stali: ŽENY - Monika Pajerová (38 bodů), MUŽI - Jarda Hamáček (42 bodů) a v dětské kategorii ve střelbě na špalíky Katka Hynková. Vítězům blahopřejeme.

DĚKUJEME VŠEM ZA ÚČAST A TĚŠÍME SE NA DALŠÍ SPOLEČNÁ SETKÁNÍ PŘI PRÁCI A ZÁBAVĚ!

Čištění požární nádrže

V průběhu června dokončila obcí najatá stavební firma novou vodovodní přípojku k požární nádrži a opravila část problematického nátoku z okolních studní. Čištění nádrže se tak zjednodušilo, protože nemusíme přivádět vodu až z hydrantu u hasičárny a doufáme také, že opravou přítoku dojde k posílení přítoku ze studní a nádrž bude rychleji dopouštěna, což má vliv na udržení kvality vody. Dne 26. 6. jsme se na čištění nádrže sešli v šesti lidech a za dvě hodiny bylo vše hotovo. Fotky zde.

Více článků...

Tísňové linky

150 - HASIČI
155 - ZÁCHRANKA
158 - POLICIE ČR
156 - Městská Policie
112 - Tísňové volání

Vyhledávání

Počasí

Počasí