Aktuality

2. 3. 2018 - Zástěrkový ples

Hasiči Žernov zvou všechny přátele taneční zábavy na tradiční ZÁSTĚRKOVÝ PLES.

Vstupné v předprodeji 70 Kč, na místě 80 Kč. Předprodej po dohodě na tel. č. 775761497


Výroční valná hromada SDH Žernov 2018

Srdečně zveme všechny členy našeho sboru na Výroční valnou hromadu, která se uskuteční v sobotu 12. 1. 2019, od 17 hodin, v hospodě U Čapků.

Turnaj v pinci

Dne 24. 11. se členové našeho sboru Fanda Lexman a Robin Jaroš zúčastnili turnaje v ping-pongu, pořádaném SDH Červený Kostelec v jejich hasičárně. Za reprezentaci děkujeme.

Výročí vzniku ČSR a SDH Žernov

Dne 27. 10. jsme se zúčastnili slavnostní akce u příležitosti 100. výročí od založení ČSR, pořádané OÚ Žernov. Slavnostní odhalení pamětního kamene jsme doplnili o pietní věnec, věnovaný padlým legionářům z řad Ženováků a současně členů SDH Žernov. Současně jsme si připomněli i 135. výročí od založení našeho sboru.

Okrskové cvičení JPO

Dne 24. 9. jsme se v šesti členech jednotky JPO zúčastnili cvičení, pořádaného dle pokynů okresní rady velitelů, velitelem našeho okrsku Červený Kostelec. V 17 hodin se jednotky našeho okrsku dostavily ke kravínu ve Lhotě za Červeným Kostelcem. Zde proběhla nejprve teoretická část cvičení, první pomoc při popáleninách. Hlavním tématem cvičení bylo hašení zemědělských objektů a záchrana ustájených zvířat. Teoretická část spočívala v popisu běžných zemědělských objektů, způsobu použití hasící techniky, postupu při vyvádění hospodářských zvířat a další užitečné a praktické rady, jak při záchraně zemědělského majetku a zvířat postupovat. Praktická část spočívala v rozvinutí útočného proudu z přistavené cisterny na 4 zároveň hasící proudy v prostoru areálu kravína.

Více článků...

Tísňové linky

150 - HASIČI
155 - ZÁCHRANKA
158 - POLICIE ČR
156 - Městská Policie
112 - Tísňové volání

Vyhledávání

Počasí

Počasí