SDH Žernov

Obec Žernov se nachází v okrese Náchod, v Královéhradeckém kraji. Sbor dobrovolných hasičů na Žernově byl založen v březnu 1883 na základě § 35 Zemského zákona z roku 1876. Do sboru tehdy vstoupilo 51 členu a složilo slavnostní slib. Během dvou let byla s přispěním obce zakoupena stříkačka, hasební náčiní a postavena kůlna za celkové náklady 1 612 zlatých. Za nedlouho se počet činných rozrostl na 59 přispívajících. Ve snaze zajistit pro případ požáru v každé části zdroj vody, pronajala si obec od náchodského panství rybník na drahách za 1 zlatý a 50 krejcarů ročního nájmu.

Počáteční technika však byla málo účinná, její přeprava se mohla uskutečnit pouze koňským potahem, a navíc její provoz vázal početnou obsluhu. Proto nechalo zastupitelstvo v roce 1923 ruční čtyřkolovou stříkačku z roku 1903 motorizovat. V roce 1938 byla nahrazena moderní novou stříkačkou značky MAHRA Poděbrady. Pořizovací cena nové stříkačky byla tehdy 25 000 Kčs a sloužila až do roku 1971. Náš sbor začal být vybaven hasícím materiálem takové hodnoty, že současné uskladnění začalo býti nevyhovující a proto byly v roce 1912 pořízeny plány na novou zbrojnici. Ta byla postavena o rok později a v roce 1924 na ní přibyla věžička, na kterou byl zavěšen zvon. Ten plnil dva úkoly, v případě požáru měl alarmovat obyvatelstvo a dále pak měl sloužit příslušníkům nekatolických církví, kterých zde po první světové válce byla převážná většina. V roce 1958 byla vystavěna požární nádrž pod Valáškovými a to umožnilo zavést rybník na návsi a v roce 1971 i rybníček v obci. Na betonovém plášti se ale časem objevily trhliny, kterými začala voda unikat, stěny byly tedy v roce 1966 obloženy žulovými kostkami. Přestože se členové SDH prováděnou osvětovou činností a prevencí nepochybně zasloužily o omezení počtu požárů, nebylo v jejich silách jim zabránit úplně. Za dobu svého trvání mnohokrát zasahovali jak v obci, tak i mimo ni.

Organizovaná požární ochrana v naší obci se může pochlubit nejenom délkou své nepřerušené existence, ale také trvalou aktivitou svých členů. Patřilo k věci, že si tato činnost při některých časových meznících vyžádala určité zhodnocení a po zásluze i ocenění či oslavu. U příležitosti stého výročí založení sboru v červnu roku 1983 bylo současně této příležitosti využito ke sjezdu rodáků, tohoto dne byla i uspořádána soutěž Žernovský pohár, která se stala novou tradicí. V roce 1998 došlo k omlazení vozového parku, vozidlo značky ROBUR bylo nahrazeno vozem FORD TRANSIT, který zakoupila obec. Po čase se zjistilo, že vozidlo nesplňuje požadavky hasičů a bude muset být nahrazeno vozidlem novým.

V roce 2000 bylo tedy zakoupeno vozidlo AVIA A-21 FURGON. V současné době sbor čítá 58 členů. Aktivity se později rozšířily na pořádání plesu, výstavby hranice na čarodějnice, spolupráce při pořádání Rýzmburského voříška, uspořádání tradiční soutěže Žernovský pohár, zajištění tratě na závodu horských kol Žernovský bajk, na konci prázdnin přátelskou veselici pod širým nebem SOUSEDSKÁ, a od roku 2002, kdy byla zakoupena motorová řetězová pila, se SDH stará i o veřejnou zeleň. V dnešní době působí sbor jako nejsilnější organizace v obci. Za poslední roky bylo vyškoleno 20 hasičů a několik jich získalo odbornost 2. a 3. stupně. V roce 2004 byl na naše vozidlo oblíknut nový kabát v hasičské podobě. Vozidlo bylo i náležitě vybaveno k zásahu. Z tohoto důvodu byla předmětem řešení i požární zbrojnice což se uskutečnilo na podzim stejného roku.

Slavnostní slib (1884)

"Přistupujíc za činné členy sboru dobrovolných hasičů v Žernově, slibujeme na svou čest, že plniti budeme věrně stanovy sboru a služební řád,že budeme poslušni správy spolku a obzvláště bez omluvy budeme poslouchati velitele a jeho náměstka, že k požáru co nejrychleji a k cvičení v určitý čas se vždy dostavíme, že vykázaného místa neopustím, jiných v konání povinnosti obtěžovati, aniž od práce jiných odváděti nebudeme, a že veškerým povinnostem svým, vždy úplně dostáti se vynasnažíme."

 

Tísňové linky

150 - HASIČI
155 - ZÁCHRANKA
158 - POLICIE ČR
156 - Městská Policie
112 - Tísňové volání

Vyhledávání

Počasí

Počasí