Aktuality

Turnaj v pinci

Dne 24. 11. se členové našeho sboru Fanda Lexman a Robin Jaroš zúčastnili turnaje v ping-pongu, pořádaném SDH Červený Kostelec v jejich hasičárně. Za reprezentaci děkujeme.

Výročí vzniku ČSR a SDH Žernov

Dne 27. 10. jsme se zúčastnili slavnostní akce u příležitosti 100. výročí od založení ČSR, pořádané OÚ Žernov. Slavnostní odhalení pamětního kamene jsme doplnili o pietní věnec, věnovaný padlým legionářům z řad Ženováků a současně členů SDH Žernov. Současně jsme si připomněli i 135. výročí od založení našeho sboru.

Okrskové cvičení JPO

Dne 24. 9. jsme se v šesti členech jednotky JPO zúčastnili cvičení, pořádaného dle pokynů okresní rady velitelů, velitelem našeho okrsku Červený Kostelec. V 17 hodin se jednotky našeho okrsku dostavily ke kravínu ve Lhotě za Červeným Kostelcem. Zde proběhla nejprve teoretická část cvičení, první pomoc při popáleninách. Hlavním tématem cvičení bylo hašení zemědělských objektů a záchrana ustájených zvířat. Teoretická část spočívala v popisu běžných zemědělských objektů, způsobu použití hasící techniky, postupu při vyvádění hospodářských zvířat a další užitečné a praktické rady, jak při záchraně zemědělského majetku a zvířat postupovat. Praktická část spočívala v rozvinutí útočného proudu z přistavené cisterny na 4 zároveň hasící proudy v prostoru areálu kravína.

Žernovské hry mladých hasičů

Dne 22. 9. jsme s pomocí okresního sdružení hasičů uspořádali další ročník Žernovských  her mladých hasičů. Soutěžního dopoledne se zúčastnilo šest družstev mladších a šest družstev starších dětských hasičů. Žernovský kolektiv mladých hasičů startoval pouze v kategorii starších. V první disciplíně, štafetě dvojic, se žernovským dětem dařilo a obsadily 2. místo. V druhé disciplíně, požárním útoku, se jim nepodařilo útok dokončit a protože se soutěž hodnotí v součtu obou disciplín, obsadily celkové 5. místo. V další disciplíně, motání hadic jednotlivců, obsadila Katka Hynková celkové 4. místo. Foto naleznete zde.

Zásah JPO - likvidace nebezpečného hmyzu II

Dne 3. 9. 2018 jsme byli vyzváni k likvidaci nebezpečného hmyzu v sousedním katastru obce Slatina nad Úpou. V 18 hodin vyrazilo 7 členů jednotky na Boušín k č. p. 195, kde si v zadní lomenici udělali sršni rozsáhlou báň. Do zásahového obleku se tentokrát oblékli odvážný velitel Pavel Macháně, s pomocníkem Davidem Roudným. Fotky naleznete zde.

Více článků...

Tísňové linky

150 - HASIČI
155 - ZÁCHRANKA
158 - POLICIE ČR
156 - Městská Policie
112 - Tísňové volání

Vyhledávání

Počasí

Počasí